Garantii

Laadin...
Kauba garantii kehtib 2 aastat alates kauba kättesaamise hetkest, mis tähendab, et kliendina on teil õigus kauba parandusele ja vahetusele, kauba maksumuse täielikule või osalisele tagasisaamisele konkreetsest olukorrast sõltuvalt. Garantii kehtib tingimusel, et kaebus on õigustataud ja kella kahjustused/vead pole põhjustatud kella valest kasutamisest või kella sattumisest kahjustavatesse tingimustesse.


Millal kehtib garantii?

Üks näide kella väärkasutusest on kella veekahjustus seetõttu, et kella kroonnupp on olnud väljas ning vesi pääses kella sisse. Seda ei käsitleta kui garantii alla kuuluvat kahjustust, ka sel juhul, kui kell on veekindel.

Teine näide garantiile mitte kuuluvast juhtumist on see, kui nahast või riidest kellarihm mureneb ligi poolteise aasta kandmise järel, kuna tegemist on normaalse kulumisega. Kui aga rihm mureneb mõni päev pärast kasutamise algust, on ilmselgelt tegemist tootmisveaga ning see kuulub garantii alla.

Põhireegliks on see, et suurem osa kella sisemistest (kellamehhanismi) kahjustustest kuuluvad garantii alla, välja arvatud siis, kui tegemist on ülalnimetatud juhtumiga. Välised kahjustused kuuluvad aga harva garantii alla, välja arvatud siis, kui nad tekivad kohe pärast kella kasutamise alustamist.


Kui soovite esitada kaebust.

Kui soovite esitada kaebuse toote kohta, siis palume enne kaebuse esitamist või toote tagastamist võtta ühendust meie klienditeenindusega.

Kuna meil puudub oma kellassepatöökoda, saadame enamasti kella otse tootjale/importijale või sõltumatule kellassepale. See garanteerib, et kaebust käsitletakse võimalikult kiiresti ja ekspertiis on sõltumatu. Seetõttu on ülimalt oluline, et enne kaebuse esitamist võtaksite ühendust meie klienditeenindusega, kuna sageli tuleb toode saata mujale.

Võtke ühendust meie klienditeenindusega: klienditeenindus@kellad.ee

Me soovime koguda küpsiseid

Kasutame liiklusvoogu jälgivaid küpsiseid, et tuvastada, milliseid lehekülgi kasutatakse. See aitab meil analüüsida andmeid veebilehe liikluse kohta ja parandada meie veebilehte klientide vajaduste kohaselt. Üleüldiselt aitavad küpsised meil pakkuda teile paremat veebilehte. Lisateave: Ostutingimused